نقش سالیدورک در کار تیمی از طراحی تا تولید

سالیدورک باعث بهبود عملکرد تیم در پروسه طراحی تا تولید می شود. عواملی مهمتر از یک ایده عالی وجود دارند اما برای آنکه یک ایده عالی باشد باید حتما عملیاتی شود.

وقتی در مورد یک محصول تولید شده بحث میکنیم ، یک ایده باید در تمام ابعاد مورد هماهنگی قرار گیرد، کاملا فهمیده شود، دقیقا آنالیز شده و به بحث گذاشته شود تا به چیزی محسوس تبدیل شود. یک محصول نهایی که هدف طراحی را بخوبی عملیاتی کند.

حتی در بهترین شرایط، حرکت از ایده اولیه تا محصول نهایی سفری پر مخاطره است. اینکه یک ایده نهایتا چقد خوب است به پروسه هایی که در مسیر طی میکند بستگی دارد. یک ایده اولیه از دستان و اذهان مختلفی عبور میکند و همینطور که به پیش میرود اصلاح میگردد و نهایتا یا بهتر میشود یا دچار آسیب میگردد.

1 solidworks and teamwork

سالیدورک به حفظ کیفیت واستمرار مفهوم طرح در طی مراحل فوق کمک میکند وقتی پروژه در حال پیشرویست که نتیجه آن فرایند کاری بهتر و محصول نهایی بهتر است. توسط سالیدورک تمامی اعضای تیم به فیچرهای فوق العاده ای دسترسی دارند که در دنیای امروزی طراحی ومهندسی باید در بالاترین سطح خود باشند.

از منظر اصول "تولید هوشمند" ، سالیدورک ابزارهای نوین لازم برای مدیریت داده ، تصویرسازی و هم افزایی بین اعضای تیم را داراست که باعث پرورش ایده های عالی در اعضا میشود و طرح تا حد ممکن در لبه خلاقیت و دانش قرار میدهد.

سالیدورک در راهبری تیمی و افزایش کیفیت

برای خلق یک محصول عالی ، در کنار یک ایده عالی ، به کار تیمی عالی نیز نیاز میباشد وتیم در قلب عملیات سالیدورک قرار دارد. این ابزاریست که برای همکاری طراحی شده است چرا که همکاری تیم شما در یک محیط نوین باعث عملکرد بهتر و سریعتر پروژه میشود و نهایتا هزینه ها را کاهش داده و به کارایی بیشتر میانچامد.

وقتی اذهان زیادی بتوانند یک تصویر را به اشتراک بگذارند آنگاه اتفاقات بزرگ رخ خواهد داد. سالیدورک دقیقا تصویری یکسان را برای اعضای تیم ایجاد میکند زیرا سالیدورک یک سیستم یکپارچه طراحی تا تولید است که به تمامی مراحل طراحی تا تولید خدمت میکند. این نرم افزار دپارتمانهای مختلف را در یک سیستم و حول یک مدل سه بعدی طراحی شده گردآوری میکند. این برای افزایش کارایی، کنترل هزینه و افزایش کیفیت بسیار سودمند است.

2 solidworks and teamwork

سالیدورک باعث شکستن مرزها بین قسمتهای مختلف پروسه طرح تا تولید میوشد. مهندسین مکانیک، مهندسین برق، ماشینکاران و غیره میتوانند بر روی همان مدل سهبعدی اولیه تمام عملیات خود را انجام دهند و این در حالیست که تمامی تغییرات اعمالی هر بخش روی مدل ، توسط بخشهای دیگر نیز به صورت همزمان قابل رویت است که تفاوتی آشکار با روشهای قدیمی رقم میزند:

 • نیاز به انتقال مدل از یک سیستم به سیستم دیگر نیست
 • نیازی نیست که برای انجام عملیات یک بخش کل پروسه متوقف شود و تمامی اعضای تیم میتوانند به صورت همزمان روی طرح کار کنند
 • تیمها میتوانند در طی پروسه همکاری کنند که باعث شناخت خطاها در همان مراحل اولیه میشود
 • تغییرات حاصل از یک بخش سریعا در تمام بخشها قابل رویت است و تمامی اسناد پروزه سریعا بروز رسانی میشود

مزایای فوق باعث افزایش خلاقیت وکارایی بین تمامی اعضای تیم طراحی تا تولید میشود که نهایتا باعث کاهش هزینه توسعه محصول و دوباره کاریها میشود. و محصول نهایی هرچه سریعتر برای ارائه به بازار آماده میشود.

همکاری تیمهای مکانیک و الکتریک در سالیدورک

مهندسین مکانیک و الکتریک مشغول در یک پروژه اغلب درگیر چالشهایی برای اولویت دهی میشوند. اغلب یکپارچه سازی عملیات انها همزمان با نگهداری کیفیت کارشان بسیار دشوار است. سیرکویت ورک در سالیدورک باعث هم افزایی تلاشهای این دو بخش میشود و انها براحتی میتوانند از داده های یکدیگر استفاده کنند و بهترین آپدیتها را روی طرح صورت دهند. این مزیت به طور ویژه در طراحی مدلها و محصولات پیچیده خود را نشان میدهد.

سیرکویت ورک سالیدورک به شما امکان میدهد که طرحهای الکتریکال را سریعا بروزرسانی و اصلاح کنید. این امر به کمک لایبرری حرفه ای سالیدورک در خصوص قطعات استاندارد حاصل شده است. کاربران میتوانند داده های الکتریکال را در دامنه وسیعی از فرمتها استخراج کنند ، وضعیتهای مختلف را با هم مقایسه کنند، نتهای طراحی را یکپارچه کنند ، انالیز خنک سازی الکترونیک را انجام دهند و نیازمندیهای بخش مکانیک را نیز را بکار گیرند و تمامی تغییرات تیم الکتریک و مکانیک را یکجا ببینند. این مزیتها بسیار زمان توسعه محصول و هزینه آن را کاهش میدهد و به کیفیت بالاتر میانجامد.

3 solidworks and teamwork

  ارائه تصویری واضح توسط سالیدورک به همه کاربران پروژه

تغییرات اعمال شده روی مدل تحت توسعه لزوما توسط افراد یک شرکت انجام نشده و حتی شاید این افراد در قاره های مختلفی باشند. این جاییست که سالیدورک حقیقتا خودنمایی میکند. مدلهای طراحی شده در این نرم افزار به صورت پکیجهای 2 و3 بعدی براحتی قابل ارسال به نقاط مختلف برای بازبینی و اصلاح احتمالی هستند.

سالدیورک حتی این امکان را لحاظ کرده است که فرمتهای مورد استفاده در نرم افزارهای طراحی دیگر نیز در این نرم افزار براحتی قابل مشاهده و بررسی باشند.کاربر حتی میتواند با ابزارهای شبیه ساز و انیماتور سالیدورک به انالیز کامل قطعه بپردازد و جنبه هایی از مدل را که در 2 بعد قابل بررسی نیست ارزیابی کند.

در سالیدورک قابلیت اندازه گیری و کامنت گذاری طرحهای ارسالی نیز وجود دارد. امکان رمزگزاری رو فایلها برای حفاظت انها از دزدان محتوا وجود دارد و حتی اپهایی برای موبایل طراحی شده تا فرمتهای حاصل از نرم افزار قابل مشاهد باشد. در واقطع مشاهده مدل دیگر هیچ محدودیتی در هیچ کجا نخواهد داشت.

4 solidworks and teamwork

سالیدورک PDM– مدیریت داده پروژه در همه جا

هر مهندسی میداند که هرچه یک طرح قطعات متحرک بیشتری داشته باشد ، امکان وجود خطا بیشتر خواهد شد. ابزار PDM در سالیدورک به شما این امکان را میدهد تا فایلها ، اسناد ، تصاویر و ورژنهای مختلف قطعات متحرک طرح خود را کاملا تحت کنترل داشته باشید. در واقع PDM سالیدورک به منزله نگهبان داده های شما در این بخش است.

با این ابزار دسترسی افراد به طرحها کنترل میشود و برخی فایلهای خاص فقط توسط برخی افراد خاص در زمانهای خاص امکان تغییر خواهند داشت. به مدیران پروژه در صورت دسترسی افراد به فایلها اطلاع رسانی خواهد شد ، امکان سرچ باعث یافتن فایتن برخی فایلهای خاص در پروژه های بزرگ میشود و تمامی اینها در نهایت سادگی صورت میگیرد. تیم شما براحتی و با امنیت کامل میتوانند نقش خود را چه در یک شرکت چه در قاره های دیگر در پروژه ایفا کنند ونتیجه تمامی تغییرات توسط تمامی افراد به دقت ثبت وضبط می شود.

5 solidworks and teamwork

ابزار SVS در سالیدورک

درک مشترک از یک ایده ، قطعا حاصل داشتن یک تصویر مشترک است. سالیدورک قادر است تصاویری با کیفیت واقعی از مدل طراحی شده ارائه نماید به طوری که گویی محصول همینک کاملا تولید شده است.

در کنار بررسی کامل جنبه های تکنیکال مدل ، سالیدورک به مخاطب این امکان را ارائه میدهد تا تصاویری واقع نمایی شده از مدل ببیند. با این ابزار میتوان تصاویر واضح، دقیق و واقعی از مدل برای پرزنتیشنها ارائه داد تا مخاطب پایان کار را حتی پیش ازتولید ببیند. سالیدورک از مجموعه ای از قابلیتهای پیچیده ردیابی اشعه و رندرینگ برای تصویسازی واقعی مدل استفاده میکند.  

بدینوسیله، پرسنل غیر فنی مانند بخش فروش و بازاریابی و ارتباطات عمومی میتوانند درکی تصویری از محصول داشته باشند که این در پیشبرد امورات انها در فروش و بازاریابی بسیار موثر است.استفاده از ابزارهای این بخش سالیدورک نیز بسیار اسان است. با این ابزار متریال مورد نیاز برای رسانه های کاغذی و انلاین برای بازاریابی و فروش محصول حتی پیش از تولید آن میسر خواهد شد.

6 solidworks and teamwork

در پایان میتوان گفت که سالیدورک میتواند خلاقیت تیم شما را بهینه کند و موفقیت شرکت را در توسعه محصول جدید تضمین نماید. سالیدورک به معنای واقعی کلمه اقیانوسی از تواناییهای خارق العاده برای توسعه محصول با کار تیمیست و تسلط بر جنبه های مختلف و مفید آن تسوط تیم طراحی ، تولید و حتی فروش عملیات تمام بخشهارا آسانتر کرده و نتیجه کار را به صورت چشمگیری بهبود میبخشد.

7 solidworks and teamwork

تمرینات پیشرفته آموزش سالیدورک 

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

 instagram linkedin

 

بالا