سالیدورک فراتر از طراحی

تکنولوژیهای CAD طلایه دار بهینه سازی پروسه طراحی تا تولید هستند، تولیدکنندگان را قادر میسازند تا محصولات را سریعتر از رقبا به بازار برسانند. اگر CAD از ابتدا فقط روی مدلسازی تمرکز داشته است و هدف اصلی ایجاد نقشه دو بعدی برای سازنده بوده است اما امروزه از داده های CAD برای بهینه سازی بسیاری از وظایف بعدی نیز استفاده میشود.

این وظایف شامل شبیه سازی مجازی محصول و ارزیابی طرح است تا نیاز به پروتوتایپ های فیزیکی کاهش یابد. علاوه بر این از این اطلاعات برای برنامه ریزی ماشینهای تولید و مابقی پروسه تولید نیز استفاده میشود مانند طراحی قالب قطعه، ایجاد صورت متریال ، ایجاد اسمبلی، تخمین هزینه،نمای انفجاری ، کنترل کیفیت، ایجاد یوزر منوئال، ایجاد خوراکهای تبلیغاتی برای فروش و بازاریابی با تصاویر و ویدئو و محتوای فضای مجازی.

سالیدورک میتواند تمامی موارد فوق را نه به صورت سریالی بلکه به صورت همزمان انجام داده و مدیریت کند. با کمک به تولیدکنندگان برای حذف عملیاتهای غیر ضروری و خطاهای احتمالی ، سالیدورک میتواند به عنوان سنگ بنای پروسه توسعه محصول از طراحی تا ساخت باشد. تولیدکنندگان میتواندد با سالیدورک انعطاف پذیری لازم را بدست اورده و در لبه ی بازار پر رقابت امروزی حضور داشته باشند.

جداسازی طراحی و ساخت قابلیت رقابت را کاهش میدهد

در فضای سنتی پیشین طراحان ، محصول را طراحی میکردند و نقشه های دو بعدی را به سازنده میدادند.این یک پروسه غیر یکپارچه بود واکنون تا حد زیادی کنار گذاشته شده است. تقاضای بازار برای نوآوری در محصول ، کیفیت بالاتر و تغذیه سریعتر بازار نیازمند افزایش کارایی و اتوماسیون بهتر در تمامی پروسه است.

در گذشته نه تنها طراحی وساخت جداگانه هدایت میشدند بلکه جنبه های مختلف طاحی محصول نیز چنین بود. اغلب شرکتها به ترتیب ابتدا طراحی مکانیک را انجام میدادند، سپس الکترونیک و نهایتا الکترونیک، بنابراین نیاز بود تا تمامی این مراحل طی شود تا فاز تولید اغاز گردد. اما در محیط پررقابت امروز تولیدکنندگان نمیتوانند درگیر این بروکراسی شوند. آنها نمیتوانند طراحی و ساخت را جدا کنند چون از بازار عقب خواهند ماند مگر در مواقعی که مشکلی در کل پروسه ایجاد شود. اصلی ترین دلیل نیز انست که امروزه تغییرات فاز مهندسی میتواند بسیار سریعتر و کاراتر در طرح اعمال شود.

مشکل دیگر روش قدیمی انست که طراحی وتولید از دو مرجع اطلاعاتی جداگانه استفاده میکردند. CAD برای طراحی و CAM برای تولید. اطلاعات هندسی محصول در واقع طراحی و تولید است. داشتن مراجع داده جداگانه برای این دو امکان همکاری را کاهش میدهد ، درست مثل صحبت کردن به دو زبان مختلف.

1  solidworks beyond CAD

با همکاری دو بخش طراحی وساخت میتوان محصول بهتری را با تلاش و هزینه کمتر راهی بازار کرد که مزیت رقابتی برای شرکت به حساب می اید. با در مرکز قرار گرفتن داده های CAD در طول پروسه، قطعا محصول نهایی از همه جهات بهینه تر خواهد بود.

وقتی سالیدورک سنگ بنای توسعه محصول قرار گیرد، طراحی وساخت هر دو از یک مرجع داده های خود را دریافت میکنند. این هماهنگی تیم را در تمام مراحل افزایش داده و خلاقیت مورد نیاز برای تیم را یکپارچه میکند.

محدودیتها بدون حضور سالیدورک

اگرچه رویکرد سنتی جداگانه طراحی و تولید برای برخی تولیدکنندگان موثر بوده است، اما در قیاس با رویکرد یکپارچه جدید شامل محدودیتهایی میشود. برخی از این محدودیتها کاملا مشخص هستند در حالیکه مابقی در صورت یکپارچه سازی خود را نشان میدهند.

2  solidworks beyond CAD

وقتی شرکتها از رویکرد سنتی استفاده میکنند پروسه قطعا زمان بیشتری طول خواهد کشید. در این حالت تمامی پروسه سامل طراحی اولیه، ارتباطات ، ارزیابی، تخمین هزینه، پروتوتایپ، اماده سازی ماشین، بازرسی، اسمبلی ، تهیه اسناد و غیره به صورت جداگانه صورت میگیرد. این رویکرد نیازمند انتقال فایل و اطلاعات است که همراه با خطا و هزینه است.

وقتی به سازنده بجای اطلاعات CAD فقط یک نقشه دو بعدی تحویل داده میشود، انتقال اطلاعات کامل نیست چرا که نقشه های دو بعدی به ذات دشواریهایی به همراه دارند. اماده سازی ماشین الات در این حالت هیچ کمکی از بخش طراحی دریافت نمیکند. قابلیت تولید بهینه و به صرفه یک محصصول در ابعاد زیاد در طراحی چندان لحاظ نشده است و معمولا پس از شروع به ساخت معضلات ان نمایان میشود که نوعا منجر به تغییر طرح میشود که اگر زودتر صورت میگرفت هزینه بسیار کمتری برای سیستم داشت.

بدون در نظر گرفتن مهندسین ساخت در فاز طراحی ، قطعا دوباره کاریها و تغییرات طرح در حین اجرا بسیار بیشتر خواهد بود و هزینه ها در قیاس با روش یکپارچه بسیار بیشتر است. علاوه بر این در روش سنتی فرمت اطلاعات در هر دو فاز متفاوت است و این خود بر مشکلات می افزاید و ناخواسته میزان خطا نیز افزایش می یابد.

خب در اینجا حدس بزنید چه میشود؟ معمولا مدیریت شرکتها وقتی هزینه توسعه محصول رو به افزایش میگذارد ، قید بسیاری از اصلاحات طرح را میزنند و محصول نهایی با کیفیت کامل ارائه نخواهد شد. سالیدورک در اینجا قابلیت اصلی مدیریت پروسه خود را نشان میدهد و پیش از اینکه کار به این مرحله برسد بسیاری از موارد پیشگیری شده است.

ارائه هرچه سریعتر به بازار از عوامل موفقیت یک محصول در دنیای کنونیست و بر عملکرد کل شرکت تاثیر گذار است. لذا تکمیل پروسه های مختلف به صورت همزان و یکپارچه تبدیل به یک هدف مدیریت شده است که این با روش سنتی ممکن نیست. در روش مدرن، یک مدل ایجاد شده در سالیدورک، مرکز تمام فعالیتها قرار میگیرد و همه بخشهای مختلف به ان رجوع میکنند لذا هماهنگی و سرعت امور افزایش می یابد. در این روش تمامی پروسه براحتی تحت کنترل مدیریت نیز خواهد بود.

3  solidworks beyond CAD

از مزیتهای اصلی این روش انست که هر تغییری در مدل اصلی صورت گیرد، سالیدورک به صورت اتوماتیک تمامی اسناد مربوط به ان پروژه را بروز میکند. این شامل تمامی بخشهای پروسه از طراحی ، نقشه، لیست متریال، تخمین هزینه ساخت، کدهای ماشینکاری ، انالیزها و غیره میگردد.

با حضور سالیدورک، مهندسین ساخت امکان ارزیابی قابلیت ساخت مدل را در همان فازهای اولیه طراحی خواهند داشت و پس از حصول اطمینان از بهینه بودن طرح بسیار زودتر میتوانند ماشین الات را برای تولید اماده کنند. در واقع بسیاری از سیستمهای مدرن امروزی بخش ساخت نیازمند مدل سه بعدی اولیه هستند. در این روش همکاری تیم طراحی وساخت بسیار بهینه تر است و حتی در فازهای پایانی طراحی نیز بدون هزینه اضافی و به سرعت میتوان تغییرات را اعمال کرد.

در اینجا، کامنتهای بخش ساخت روی مدل طراحی شده دیگر باری بر دوش پروسه نیست بلکه حتی باعث بهینه شدن تمامیت فرایند میشود زیرا این کامنتها به سادگی قابل رسیدگی هستند.

4  solidworks beyond CAD

در سالیدورک طراحی بخش مکانیک در کنار الکتریکال براحتی امکان پذیر است و این از مواهب این نرم افزار است. پس از پایان طرح سه بعدی میتوان از آن در بسیاری از زیرمجموعه های پروژه استفاده کرد، مانند بخش تهیه مواد اولیه، انالیزها، شبیه سازی و کد نویسی ماشینها. حتی از این سیستم در صورت نیاز میتوان برای ایجاد نقشه های دو بعدی که امروزه چندان کاربردی نیستند نیز استفاده کرد.

علاوه بر ابزارهای اصلی خود سالیدورک که درون آن در نظر گرفته شده است ، بسیاری از ابزارهای کاربردی خارجی دیگر نیز قابلیت اتصال به سالیدورک و انجام امورات مربوطه را دارند. مثلا به کمک نرم افزار PCB میتوانید طرح مکانیک خود را با قطعات و مدار الکترونیک سینک کنیداین مزیت در طراحی قطعات الکترومکانیکال بسیار کاربردیست. ابزارهای دیگری در زمینه تولید گرافیکهای خاص بخش پرزنتیشن و بازاریابی وجود دارند. همینطور در بخش مدیریت داده ، نرم افزار PDM برای انجام پروژه در سازمانهای بزرگ بسیار مفید است. در بخش شبیه سازی فرایند تزریق پیلاستیک نیز نرم افزارهای خاصی وجود دارد. در بخش تراشکاری و فرزکاری نیز ابزارهای برای تولید کد وجود دارد. به کمک ابزار MBD نیز میتوان بخش ساخت را در هر مرحله یاری کرد واطلاعات لازم را به انها داد این بخش در واقع جایگزین نقشه های دو بعدی سنتی شده است.

در پایان، سالیدورک به عنوان یکی از مدرنترین ارائه دهنده های سیستمهای CAD-CAM ، بخوبی نیاز کاربران پروژه را برای ایجاد یک سیستم یکپارچه کامل جهت دستیابی سریعتر و کم هزینه تر به بهترین محصول ممکن درک کرده و ابزارهای شگفت انگیزی را در این راستا معرفی کرده است تا شرکتها در لبه فناوری باشند.

5  solidworks beyond CAD

تمرینات پیشرفته آموزش سالیدورک 

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

 instagram linkedin

 

بالا