آموزش مقدماتی  solidworks loft

یک سند جدید ایجاد کنید و این دایره را در صفحه ترسیم right رسم کنید:

1 solidworks loft sketch1

برای طرح دوم ما نیاز به یک صفحه جدید داریم پس به برگه features  بروید و روی reference geometry کلیک کنید. و گزینه plane را انتخاب کنید.

2 solidworks loft plane

 

پنجره plane در سمت چپ باز میشود. 

first reference : صفحه right را از درخت طراحی انتخاب کنید

3 solidworks loft reference

Offset distance : مقدار 70 میلیمتر را درج کنید

Flip offset : اگر دوست دارید جهت ایجاد صفحه را بالعکس کنید این گزینه را انتخاب کنید

باقی گزینه هارا در حالت پیش فرض رها کنید و با تایید پنجره صفحه را ایجاد کنید

4 solidworks loft plane

5 solidworks loft plane 2دایره ی دوم را در صفحه جدید ترسیم کنید:

6 solidworks loft sketch2

 

منحنی ذیل را در صفحه ترسیم front  رسم کنید. توجه کنید که نقاط انتهایی منحنی باید روی دایره ها باشد در غیر این صورت عملیات لافت در مرحله بعدی با پیغام خطا روبرو خواهد شد. شما میتوانید از ابزار three poitns arc برای ایجاد این منحنی استفاده کنید.

7 solidworks loft curve

8 solidworks loft curve

از اسکچ خارج شوید و بروی ابزار lofted boss/base در برگه features کلیک کنید. پنجره لافت نمایان میشود. تنظیمات این پنجره را انجام دهید:

Profiles : دو دایره رسم شده را به عنوان پروفایل انتخاب کنید

Start/end constraints : این گزینه را به صورت پیش فرض رها کنید

Guide curves : منحنی رسم شده را به عنوان منحنی راهنما در اینجا انتخاب کنید

باقی موارد را به صورت پیش فرض موجود رها کنید و پیش نمایش لافت خود را با تصویر زیر مقایسه کنید.در صورت مطلوب بودن نتیجه میتوانید پنجره لافت را تاییید نموده و حجم را ایجاد کنید:

9 solidworks loft window

10 solidworks loft preview

تمرینات پیشرفته آموزش سالیدورک 

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

 instagram linkedin

 

بالا