آموزش مقدماتی solidworks rectangle 

مستطیل یکی از اشکالیست که کاربرد زیادی در طرحها دارد. یک اسکچ جدید در سالیدورک باز کنید. روی مثلث کوچک نزدیک دکمه مستطیل کلیک کنید تا انواع مستطیلهایی که میتوانید بکشید را ببینید:

14 solidworks rectangle tutorial 1

هر کدام از گزینه های بالا نهایتا برای ما یک مستطیل ترسیم خواهد کرد تنها تفاوت در نوع نقاطیست که استفاده میشود. موقعیت نقاط در آیکانهای مربوطه نشان داده شده اند حال بگذارید گزینه هایمان بررسی کنیم:

Corner rectangle:

دکمه مربوطه را انتخاب کنید و یک مستطیل بکشید

 • اولین کلیک اولین راس
 • دومین کلیک را س مقابل

14 solidworks rectangle tutorial 2

Center rectangle:

 • اولین کلیک مرکز مستطیل
 • دومین کلیک یک راس مستطیل

14 solidworks rectangle tutorial 3

 :3 point corner rectangle

 • اولین کلیک اولین راس مستطیل
 • دومین کلیک راس مجاور راس اول
 • سومین کلیک راس متقابل راس اول

14 solidworks rectangle tutorial 4

 :3 point center rectangle

 • اولین کلیک مرکز مستطیل
 • دومین کلیک نقطه واسط یکی از اضلاع
 • سومین کلیک راس مقابل

14 solidworks rectangle tutorial 5

Parallelogram

 • اولین کلیک اولین راس
 • کلیک دوم راس مجاور
 • کلیک سوم راس مقابل

14 solidworks rectangle tutorial 6

 

 

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

facebook logo instagram linkedingoogle

 

بالا