پترن در اسکچ سالیدورک

وجود المانهای تکراری در یک طرح بسیار شایع است. به عنوان مثال دریچه کولر را در نظر بگیرید و یا چرخدنده. در چنین مواردی ما یک المان را یکبار ترسیم کرده و سپس به تعداد لازم از آن کپی میکنیم و این عملیات با دستور پترن در اسکچ انجام میشود.

فرض کنید دایره زیر را داریم و میخواهیم به تعدادی کپی از آن تهیه کنیم:

پترن در اسکچ سالیدورک 1

ابزار پترن را راه اندازی میکنیم:

پترن در اسکچ سالیدورک 2

تنظیمات پنجره پترن را انجام میدهیم:

به تعداد 6 عدد در راستای محور x و به فاصله 25 میلیمتر

پترن در اسکچ سالیدورک 3

به تعداد 4 عدد در استای وحور Y و به فاصله 25 میلیمتر

پترن در اسکچ سالیدورک 4

و سپس دایره را به عنوان آیتم مورد نظر انتخاب میکنیم:

پترن در اسکچ سالیدورک 5

و نهایتا دستور را تایید میکنیم:

پترن در اسکچ سالیدورک 6

تمرینات پیشرفته آموزش سالیدورک 

 

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

 instagram linkedin

 

بالا