پترن در اسکچ سالیدورک

وجود المانهای تکراری در یک طرح بسیار شایع است. به عنوان مثال دریچه کولر را در نظر بگیرید و یا چرخدنده. در چنین مواردی ما یک المان را یکبار ترسیم کرده و سپس به تعداد لازم از آن کپی میکنیم و این عملیات با دستور پترن در اسکچ انجام میشود.

فرض کنید دایره زیر را داریم و میخواهیم به تعدادی کپی از آن تهیه کنیم:

پترن در اسکچ سالیدورک 1

ابزار پترن را راه اندازی میکنیم:

پترن در اسکچ سالیدورک 2

تنظیمات پنجره پترن را انجام میدهیم:

به تعداد 6 عدد در راستای محور x و به فاصله 25 میلیمتر

پترن در اسکچ سالیدورک 3

به تعداد 4 عدد در استای وحور Y و به فاصله 25 میلیمتر

پترن در اسکچ سالیدورک 4

و سپس دایره را به عنوان آیتم مورد نظر انتخاب میکنیم:

پترن در اسکچ سالیدورک 5

و نهایتا دستور را تایید میکنیم:

پترن در اسکچ سالیدورک 6

 

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

facebook logo instagram linkedingoogle

 

بالا