126 gear in solidworks

آموزش طراحی چرخدنده در سالیدورک به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعات

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین مدلسازی چرخدنده در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

 • solidworks sketch
 • solidworks extrude
 • solidworks convert entities
 • solidworks revolve
 • solidworks plane
 • solidworks sweep

سطح تمرین آموزشی: پیشرفته

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

ادامه مطلب...

125- کتاب آموزش مدلسازی منحنی مارپیچ در سالیدورک - 1

آموزش کار با solidworks-helix به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعات

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین مدلسازی منحنی ماپیچ در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

 • solidworks sketch
 • solidworks extrude
 • solidworks convert entities
 • solidworks helix spiral
 • solidworks plane
 • solidworks sweep

سطح تمرین آموزشی: پیشرفته

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

ادامه مطلب...

124- کتاب آموزشی سیمولیشن در سالیدورک

آموزش کار با solidworks-simulation به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعات

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین کار با سیمولیشن در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

 • solidworks sweep
 • solidworks extrude
 • solidworks cut-extrude
 • solidworks simulation study
 • solidworks material
 • solidworks fixtures
 • solidworks external load

سطح تمرین آموزشی: پیشرفته

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

ادامه مطلب...

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

 instagram linkedin

 

بالا