125- کتاب آموزش مدلسازی منحنی مارپیچ در سالیدورک - 1

آموزش کار با solidworks-helix به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعات

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین مدلسازی منحنی ماپیچ در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

 • solidworks sketch
 • solidworks extrude
 • solidworks convert entities
 • solidworks helix spiral
 • solidworks plane
 • solidworks sweep

سطح تمرین آموزشی: پیشرفته

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

قیمت ایبوک و فایل سالیدورک مربوطه : رایگان

 

ادامه مطلب...

124- کتاب آموزشی سیمولیشن در سالیدورک

آموزش کار با solidworks-simulation به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعات

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین کار با سیمولیشن در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

 • solidworks sweep
 • solidworks extrude
 • solidworks cut-extrude
 • solidworks simulation study
 • solidworks material
 • solidworks fixtures
 • solidworks external load

سطح تمرین آموزشی: پیشرفته

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

قیمت ایبوک و فایل سالیدورک مربوطه : رایگان

 

ادامه مطلب...

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 1

آموزش مدل سازی با solidworks-surface به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعات

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین سطح سازی در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

features used in tutorial:

 • solidworks sketch
 • solidworks 3d-sketch
 • solidworks surface loft
 • solidworks filled surface
 • solidworks knit surface
 • solidworks surface fillet
 • solidworks extrude

سطح تمرین آموزشی: پیشرفته

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

قیمت ایبوک و فایل سالیدورک مربوطه : رایگان

 

ادامه مطلب...

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

facebook logo instagram linkedingoogle

 

بالا