106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 1

آموزش کار با solidworks-motion study به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعه

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین موشن استادی در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

  • solidworks sketch
  • solidworks boss-extrude
  • solidworks refrence geometry
  • solidworks shell
  • solidworks cut extrude
  • solidworks assembly tools

سطح تمرین آموزشی: متوسط

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

قیمت ایبوک و فایل سالیدورک مربوطه : رایگان

 

 

داملود کتاب آموزشی سالیدورک با فرمت pdf

دانلود مدلهای طراحی شده در سالیدورک

میتوانید تمرین را در همین صفحه نیز ملاحظه کنید

آموزش کار با solidworks-motion study به زبان فارسی

دراین تمرین ما قصد داریم یک اسمبلی طراحی کنیم و با استفاده از سالیدورک موشن به بررسی عملکرد آن تحت حرکت بپردازیم در واقع این اسمبلی ساده ترین حالت عملکرد میللنگ و پیستون در موتورهای احتراق داخلیست. فرض من در این تمرین بر اینست که شما دوستان عزیز مقدمات طراحی در سالیدورک را میدانید لذا مطالب مقدماتی بیان نخواهد شد لذا در صورتی که در سالیدورک کاملا مبتدی هستید پیشنهاد میکنم ابتدا تمرینات مقدماتی را ملاحظه بفرمایید. 

برای ساخت اسمبلی مورد نظرمان ابتدا باید چند قطعه طراحی کنیم. از شماتیک میل لنگ شروع میکنیم:

Crankshaft:

یک فایل جدید ایجاد کنید و در صفحه رایت این دایره را ترسیم کنید

 

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 2

دایره را اکسترود کنید:

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 3 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 3

در انتهای شفت یک دایره دیگر ترسیم کنید 

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 4

این دایره را نیز اکسترود کنید

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 6 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 5

انتهای دیگر شفت را مانند تصویر زیر ایجاد کنید:

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 7 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 7

فایل میل لنگ خود را با نام crankshaft ذخیره کنید

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 8

Cylinder:

یک اسکچ باز کنید و این دایره را اکسترود کنید:

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 10 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 9

از استوانه حاصل یک پوسته بسازید:

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 12 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 11

قطعه خود را ذخیره کنید

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 13

Piston:

دایره ذیل را اکسترود کنید:

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 15 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 14

یک اسکچ درصفحه رایت باز کنید مستطیل شکل زیر رو ترسیم کنید و آن را اکسترود کنید. 

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 17 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 16

نسبت به صفحه فرانت آن را میرور کنید

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 18

طراحی پیستون را تمام کنید. یک دایره بکشید و آن را مانند شکل زیر اکسترود کنید:

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 21 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 20

Connecting rod:

این اسکچ را در یک فایل جدید ترسیم کنید:

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 22

حال آن را اکسترود کنید

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 24 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 23

این آخرین قطعه لازم برای اسمبلی مابود. آن را ذخیره کنید و ببندید تا در مرحله بعد اسمبلی مورد نیاز را ایجاد کنیم.

ایجاد اسمبلی

ما میخواهیم سالیدورک موشن را بر این اسمبلی اعمال کنیم پس اسمبلی ما باید بسیار دقیق باشد مراحل را مانند من دنبال کنید و مشکلی در پایان نخواهد بود. یک فایل اسمبلی جدید ایجاد کنید و ابتدا سیلندر را وارد نمایید:

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 25

حال پیستون را وارد کنید. باید بین پیستون و سیلندر اولین قیود را ایجاد کنیم. صفحه رایت پیستون و سیلندر را بر هم منطبق کنید

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 27 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 26

حال سطح خارجی پیستون را روی سطح داخلی سیلندر مونتاژ کنید.

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 29 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 28

به یاد داشته باشید که اسمبلی خود را بعد از هر ادیت ذخیره کنید. حال دسته پیستون را وارد بازی کنید و بین سطوح نشان داده شده یک قید هم مرکزیت ایجاد کنید.

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 31 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 30

حال دسته پیستون را با این قید جدید درست به وسط شفت پایینی پیستون بفرستید.

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 34 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 33

فقط یک قطعه دیگر باقی مانده است. میل لنگ را اسمبلی وارد کنید و این قید را ایجاد نمایید:

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 36 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 35

حال فاصله را با این قید مشخص کنید:

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 38 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 37

آخرین قید اسمبلی، از منوی view گزینه temporary axis را فعال کنید و قید زیر را برقرار نمایید:

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 40 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 39

حالا ما آماده هستیم تا انالیز حرکتی خود را انجام دهیم. یک برگه کوچک در گوشه پایین سمت چپ سالیدورک قرار دارد با نام motion study روی آن کلیک کنید:

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 41

بر روی آیکان موتور کلیک کنید تا یک موتور را برای حرکت اسمبلی تعریف کنیم

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 42

مشخصات موتور را درست مانند زیر وارد کنید:

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 45 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 44 106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 43

شاخص را در تایم لاین تا 8 ثانیه بکشید 

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 46

حال روی دکمه play کلیک کنید و از نمایش لذت ببرید. شما به همین سادگی یک مکانیزم متحرک خلق کردید

106 - کتاب آموزش تحلیل دینامیک یا موشن استادی در سالیدورک - 47

اگر شما تمامی قیود اسمبلی را مانند تصاویر ارائه شده در این مقاله انجام داده باشید آنگاه با حرکت دورانی میل لنگ پیستون درون سیلندر بالا و پایین خواهد رفت. امیدوارم از این تمرین لذت برده باشید.شما اکنون ساده ترین مکانیزم موتور احتراق داخلی را طراحی کردید.

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

facebook logo instagram linkedingoogle

 

بالا