109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 1

آموزش مدلسازی با solidworks-assembly به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعه

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین اسمبلی در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

  • solidworks sketch
  • solidworks boss-extrude
  • solidworks refrence geometry
  • solidworks mirror
  • solidworks cut extrude
  • solidworks convert entities
  • solidworks rib
  • solidworks fillet
  • solidworks assembly tools

سطح تمرین آموزشی: متوسط

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

قیمت ایبوک و فایل سالیدورک مربوطه : رایگان

 

 

دانلود کتاب آموزشی سالیدورک به فرمت pdf 

 دانلود مدلهای طراحی شده در سالیدورک

شما دوستان عزیز میتوانید در همین صفحه نیز تمرین را ملاحظه بفرمایید:

آموزش مدلسازی با solidworks-assembly به زبان فارسی

ما در خلال این تمرین این ساختار را طراحی خواهیم کرد. در بسیاری از تجهیزات که اعمال نیروی نیوماتیک یا هیدرولیک مد نظر باشد میتوان ساختارهای مشابه این را دید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 2

این تمرین در زمره تمرینات پیشرفته قرار گرفته و به همین دلیل جزئیات مقدماتی در آن ذکر نشده است لذا اگر شما دوست عزیز در زمینه سالیدورک کاملا مبتدی هستید پیشنهاد میکنم ابتدا تمرینات مقدماتی سایت را ملاحظه بفرمایید.

ما در این تمرین از معمولترین روش اسمبلی یعنی روش پایین به بالا استفاده میکنیم که این بدان معناست که ابتدا قطعات را طراحی میکنیم و سپس در محیط اسمبلی ساختار را ایجاد خواهیم کرد. بنابراین توصیه میکنم جهت جلوگیری از معضلات آتی ابتدا یک فولدر جداگانه در هارد درایو خود به این تمرین اختصاص دهید.

قطعه اول

ابتدا یه شماتیک از سیلندر نیوماتیک خواهیم ساخت. یک فایل جدید ایجاد کنید و در صفحه فرانت آن یک اسکچ جدید بازکنید و یک مربع مانند شکل زیر بکشید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 3

مربع را اکسترود کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 5 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 4

یک اسکچ جدید در سطح جلویی قطعه باز کنید و این دایره هارا ترسیم کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 6

دایره ها را با تنظیمات زیر از بدنه سیلندر کات کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 8 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 7

ما این سوراخها را در سمت دیگر قطعه نیز لازم داریم پس آنها را نسبت به صفحه فرانت میرور میکنیم:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 10 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 9

یک ساپورت برای شفت سیلندر درست خواهیم کرد در این مرحله. یک اسکچ در سطح جلوی قطعه باز کنید و این دایره را ترسیم کنید.

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 11

حال این اسکچ را مانند شکل زیر اکسترود کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 13 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 12

حالا شفت را ایجاد کنید. یک دایره ترسیم و آن را اکسترود کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 15 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 14

کار سیلندر تمام شده است.آن را ذخیره کنید و سپس ببندید.

قطعه دوم

این قطعه طراحی شده تا سیلندر را در موقعیت ثابت نگه دارد. یک اسکچ جدید در صفحه فرانت باز کنید و مستطیل را ترسیم کنید.

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 16

آن را اکسترود کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 18 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 17

یک اسکچ جدید در سطح جلویی قطعه باز کنید و این مستطیل را ترسیم کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 19

مستطیل را اکسترود کنید

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 21    109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 20

این قطعه از سمت سیلنرد تحت تنش است و بهتر است یک ریب برای آن در نظر بگیریم. این خط را در صفحه رایت ترسیم کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 23

روی rib در نوار ابزار فیچرز کلیک کنید و از اسکچ یک ریب ایجاد کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 25 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 24

میخواهیم روی قطعه جاپیچ ایجاد کنیم لذا این دایره ها را از قطعه کات میکنیم:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 27 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 26

قطعه دوم را نیز ذخیره کنید و به سراغ قطعه سوم بروید.

قطعه سوم

یک اسکچ روی صفحه فرانت باز کنید و طرح زیر را ترسیم کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 28

این اسکچ را اکسترود کنید

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 30 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 29

یک صفحه جدید برای اسکچ جدید تعریف کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 32 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 31

یک مربع در این صفحه ترسیم کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 33

مربع را اکسترود کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 35 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 34

این سطح را انتخاب کنید و دایره را ترسیم کنید سپیس آن را از قطعه کات کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 37 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 36

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 39 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 38

سطح نشان داده شده در شکل را انتخاب کنید. اسکچ نشان داده شده را ترسیم کنید و نهایتا از قطعه کات کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 41 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 40

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 43 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 42

گوشه هارا فیلت کنید و قطعه سوم نیز تمام خواهد شد. این قطعه را نیز ذخیره کنید و به سراغ قطعه نهایی بروید.

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 44 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 44

قطعه چهارم

یک اسکچ روی صفحه فرانت باز کنید و مستطیل زیر را ترسیم کرده سپس اکسترود کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 45

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 47 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 46

روی صفحه رایت یک اسکچ دیگر باز کنید و اسکچ نشان داده شده را ترسیم کنید سپس طبق شکل اکسترود نمایید.

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 48

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 50 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 49

گوشه های تیز را فیلت نمایید

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 52 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 51

آخرین کات قطعه چهارم را نیز با شرایط زیر انجام دهید و قطعه را ذخیره کنید تا در مرحله بعد شروع به تهیه اسمبلی کنیم.

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 54 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 53

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 56 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 55

اسمبلی

یک سند اسمبلی جدید ایجاد کنید و پنجره begin assembly سمت چپ ظاهر خواهد شد:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 57

روی دکمه browse کلیک کنید و قطعه اول را باز کنید. قطعه نمایش داده میشود و تنها منتظر کلیک شماست تا وارد محیط اسمبلی شود. حال سیلندر وارد اسمبلی شده است.از انجا که این اولین قطعه اسمبلی شماست در مل ورود فیکس شده است.حرف F در کنار نام قطعه بیانگر همین موضوع است.

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 60 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 58

حال قطعه دوم را وارد کنید از برگه اسمبلی روی دکمه insert component  کلیک کنید. پنجره این ابزار باز میشود که از طریق آن میتوانید قطعه دوم را وارد اسمبلی کنید.

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 61

حال باید قطعه دوم را در محل خود قرار دهیم. از ابزرا mate برای این کار استفاده میکنیم. در نوار ابزرا اسمبلی روی دکمه mate کلیک کنید. پنجره ابزار در سمت چپ باز میشود.دو سوراخی را که در تصویر میبینید انتخاب کنید و قید concentric را انتخاب کنید و پنجره را تایید نمایید.

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 63 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 62

همین فرایند را برای سوراخ طرف دیگر قطعه دوم نیز انجام دهید.

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 65 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 64

حال دو قطعه را به یکدیگر متصل کنید. سطوح نشان داده شده در شکل زیر را انتخاب کنید و قید coincident را بین آنها برقرار کنید و سپس با تایید نهایی پنجره mate را ببندید.

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 68 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 67 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 66

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 69

یک بار دیگر قطعه دوم را وارد اسمبلی کنید و به همان صورت روی سیلندر مونتاژش کنید منتها اینبار از سطح پشتی سیلندر استفاده کنید مانند تصاویر زیر:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 70

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 71

حال با استفاده از همان فرایند وارد کردن قطعات که تا به اینجا انجام داده ایم قطعه سوم را نیز وارد اسمبلی کنید و به ترتیب با سه قید زیر این قطعه را نیز در خود قرار دهید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 72

یک قید concentric بین این سطوح :

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 73 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 74

یک قید distance بین این سطوح:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 76 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 75

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 78 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 77

و یک قید توازی بین این سطوح جهت جلوگیری از چرخش قطعه:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 80 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 79

قطعه چهارم را هم وارد کنید و با دو قید زیر کاملا در محل مخصوص قرارش دهید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 81

یک قید concentric بین این سطوح:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 83 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 82

یک قید distance  بین این سطوح:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 85 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 84

کار مونتاژ ما اینجا تمام شدست اسمبلی خود را ذخیره کنید و به نمای ایزومتریک بروید تا دید بهتری پیدا کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 86

میتوانید با رایت کلیک روی قطعات و استفاده از گزینه appearance رنگ بندی قطعات را عوض کنید تا بهتر متوجه جایگاهشان شوید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 87

 

گاهی اوقات وقتی یک اسمبلی بیش از حد پیچیده است و نمیتوانیم قطعات را ببینیم بهتر است انها را برای نمایش از هم جدا کنیم که به آن نمای انفجاری میگویند. اسمبلی ما اینجا چندان پیچیده نیست اما صرفا جهت تمرین اینکار را انجام خواهیم داد. از منوی insert گزینه exploded view را انتخاب کنید تا پنجره آن باز شود:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 89 109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 88

اولین جز اسمبلی را که میخواهید حرکت دهید انتخاب کنید و آن را در جهت دلخواه بکشید و هر جا که احساس کردید مناسب است رها کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 90

همین فرایند را برای دیگر قطعات نیز انجام دهید و یک نمای انفجاری از اسمبلی درست کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 91

اگر نیاز داشتید که اسمبلی به حالت اول برگردد کافیست تغییرات اعمال شده در درخت طراحی مربوط به نمای انفجاری را حذف کنید:

109- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 92

 

 

 

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

facebook logo instagram linkedingoogle

 

بالا