111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 1

آموزش مدلسازی با solidworks-3d-sketch به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعه

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین اسکچ سه بعدی در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

 • solidworks 3d-sketch
 • solidworks fillet
 • solidworks refrence geometry
 • solidworks sweep
 • solidworks mirror

سطح تمرین آموزشی: متوسط

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

قیمت ایبوک و فایل سالیدورک مربوطه : رایگان

 

 

دانلود کتاب آموزشی سالیدورک با فرمت pdf

دانلود قطعه طراحی شده در سالیدورک

میتوانید تمرین را در همین صفحه مطالعه کنید:

آموزش مدلسازی با solidworks-3d-sketch به زبان فارسی

ما این چارچوب را طی این تمرین ایجاد خواهیم کرد:

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 2

آنچه در طی این تمرین به کار خواهیم برد:

 • Line
 • Circle
 • Plane
 • 3d sketch
 • Sweep
 • Mirror                                                                                                                                   

در ابتدا ما این مسیر را برای دستور سوییپ با استفاده از اسکچ سه بعدی ایجاد خواهیم کرد:

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 3

البته ابتدا تمام مسیر ار طراحی خواهیم کرد سپس گوشه هارا فیلت میکنیم. این رویکرد در اسکچ سه بعدی بسیار سریعتر و اسانتر خواهد بود. برای شروع اسکچ سه بعدی بعد از ایجاد یک پارت جدید در سالیدورک به نوار ابزار اسکچ بروید و روی مثلث کوچک پایین دکمه اسکچ کلیک کنید تا آیکان 3d sketch را ببینید و روی آن کلیک کنید. حال ابزار لاین را فعال کنید. همانطور که در تمرینات قبلی نیز گفته ایم شما با کلید tab روی کیبورد میتوانید صفحه ترسیم را در اسکچ سه بعدی عوض کنید و صفحه فعال در کنار مکان نمای شما درج میشود و اگر خط راستی در راستای یکی از محرها بکشید نام این محور نیز با رنگ زرد کنار موس شما نمایش داده میشود. حال با کلید tab صفحه را به yz تغییر دهید رون نقطه مبدا کلیک کنید و در امتداد محور z اولین خط را بکشید:

 

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 4

خطی دیگر در جهت محور y ترسیم کنید:

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 5

به صفحه zx سوییچ کنید و یک خط در امتداد محور x بکشید:

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 6

همین پروسه را ادامه بدید و مسیر زیر را ایجاد کنید سپس با اندازه گذاری خطوط اسکچ را کاملا تعریف کنید و نهایتا گوشه هارا فیلت کنید:

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 7

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 8

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 9

حال مسیر سوییپ تکمیل شده است و ما نیاز به یک پروفایل داریم. در این مرحله ما پروفایل لازم بای سوییپ را ایجاد میکنیم. یک اسکچ جدید در صفحه فرانت باز کنید و دایره زیر را ترسیم کنید و سپس آن را در امتداد مسیر قبلی سوییپ کنید:

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 10-

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 11 111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 12

برای ایجاد نیمه دوم قطعه ما از دستور میرور استفاده میکنیم مانند شکل زیر:

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 14 111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 13

برای قسمت تحتانی قطعه ما نیاز به یک عملیات سوییپ دیگر داریم پس باید یک مسیر و یک پروفایل دیگر برای سوییپ ایجاد کنیم. مسیر بعدی سوییپ ما روی صفحه تاپ و به شکل زیر است.برای اندازه گذاری این مسیر شما باید محورهای قطعه را ببینید و برای این مهم به منوی view بروید و گزینه temporary axis را فعال کنید.

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 15

برای پروفایل، یک دایره دیگر در صفحه فرانت ترسیم کنید و مرکز آنرا روی منحنی قبلی پیرس کنید:

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 16

حال دایره را در طول مسیر سوییپ کنید:

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 18 111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 17

برای اسکچ بعدی ما نیاز به یک صفحه جدید داریم که آن را طبق شکل زیر ایجاد میکنیم:

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 19 111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 20

اسکچ زیر را در صفحه جدید ترسیم کنید.

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 21

این اسکچ در واقع مسیر سوییپ بعدی ماست و ما نیاز به یک پروفایل خواهیم داشت که برای ترسیم آن صفحه جدیدی تعریف خواهیم کرد:

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 22 111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 23

همانند پروفایل دو سوییپ قبلی اینبار هم پروفایل ما یک دایره با قطر 6 میلیمتر است که مرکز آن روی منحنی قرار دارد.این دایره را در صفحه جدید ترسیم کنید و سپس آن را در طول منحنی سوییپ کنید:

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 24

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 25 111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 26

یک سوییپ دیگر دقیقا شبیه همین در سمت دیگر قطعه لازم داریم. تنها تفاوت در نحوه تعریف صفحه برای اسکچ جدیدمان است که به صورت زیر انجام شده است:

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 27 111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 28

مسیر جدید سوییپ را تعریف کنید.برای راحتی کار میتوانید temporary axis را فعال کرده و از انها برای ترسیم خطوط کمک بگیرید.

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 29

درست مانند دفعات قبلی یک صفحه در انتهای مسیر تعریف کنید و پروفایل را در آن ترسیم کنید. سپس پروفایل را در طول مسیر سوییپ کنید :

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 30

111- کتاب آموزش مدلسازی با اسکچ سه بعدی در سالیدورک - 31

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

facebook logo instagram linkedingoogle

 

بالا