112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 1

آموزش مدلسازی با solidworks-loft به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعه

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین لافت در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

 • solidworks sketch
 • solidworks shell
 • solidworks refrence geometry
 • solidworks helix spiral
 • solidworks revolve
 • solidworks fillet
 • solidworks sweep

سطح تمرین آموزشی: متوسط

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

قیمت ایبوک و فایل سالیدورک مربوطه : رایگان

 

 

دانلود کتاب آموزشی سالیدورک به فرمت pdf

دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک

آموزش مدلسازی با solidworks-loft به زبان فارسی

اینبار ما به طراحی یک محصول اشنا میپردازیم.فکر میکنم تقریبا همه با چنین طرحی اشنا باشند:

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 2

 

آنچه در این تمرین از سالیدورک به کار میگیریم:

 • Plane
 • Sketch , line , spline , circle , ellipse , centerline
 • Loft
 • Revolve
 • Fillet
 • Shell
 • Sweep

پیش از هر چیز تصویر طرح رو بررسی کنید. ایا میتوانید مقاطعی را که ما نیاز داریم تا از دستور لافت استفاده کنیم ببینید؟ تصویر زیر را ببینید.

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 3

این چارچوبیست که میخواهیم برای ایجاد محصول به کار بگیریم. همانطور که میبینید این اسکچها در صفحات گوناگون هستند پس ما ابتدا این صفحات را ایجاد میکنیم. با استفاده از ابزار plane در نوار ابزار features در قسمت reference geometry این صفحات را ایجاد میکنیم.تنها کافیست به رفرنسها و فواصل دقت کنید

صفحه 1:

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 4 112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 5

صفحه 2:

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 6 112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 7

صفحه 3:

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 8 112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 9 

حالا نوبت ترسیم اسکچها روی این صفحات است. درست به همین ترتیب که میبینید اسکچهارا در صفحات مربوطه ترسیم کنید:

اسکچ اول در صفحه تاپ: (از دستور slot در نوار ابزار اسکچ استفاده کنید تا سریعتر و راحت تر این شکل ایجاد شود)

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 10

اسکچ2 روی صفحه plane1:(از دستور slot در نوار ابزار اسکچ استفاده کنید تا سریعتر و راحت تر این شکل ایجاد شود)

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 11

اسکچ 3 روی صفحه plane2:(از دستور slot در نوار ابزار اسکچ استفاده کنید تا سریعتر و راحت تر این شکل ایجاد شود)

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 12

اسکچ 4 روی صفحه plane3:(از دستور slot در نوار ابزار اسکچ استفاده کنید تا سریعتر و راحت تر این شکل ایجاد شود)

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 13

اسکچ 5 روی صفحه فرانت: (از دستور spline در نوار ابزار اسکچ استفاده کنید تا براحتی یک منحنی آزاد ترسیم کنید)

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 14

اسکچ 6 روی صفحه فرانت:(از دستور spline در نوار ابزار اسکچ استفاده کنید تا براحتی یک منحنی آزاد ترسیم کنید)

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 15

حالا براحتی این مقاطع را با دستور لافت به هم متصل کنید. اسلاتها را بعنوان پروفایل و اسپیلاینها را به عنوان منحنی راهنما انتخاب کنید

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 16 112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 17

برای ایجاد گلویی قطعه با استفاده از دستور ریوالو، این اسکچ را روی صفحه فرانت ترسیم کنید سپس آن را ریوالو کنید:

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 18 112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 19

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 20 112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 20

این مدل ما تا به اینجاست:

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 21

ما در مرحله بعد یک پوسته از این قطعه ایجاد خواهیم کرد بنابراین بهتر است که لبه های تیز را فیلت کنیم:

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 22 112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 23

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 24 112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 25

حال میتوانیم از دستور shell به صورت زیر استفاده کنیم:

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 27 112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 28

با کمی ویرایش دیگر این مدل به پایان خواهد رسید. برای ایجاد رزوه های روی گلویی ما از دستور سوییپ استفاده خواهیم کرد که برای آن یک پروفایل و یک مسیر نیاز خواهیم داشت. ابتدا پروفایل را در صفحه فرانت ترسیم کنید:

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 29

برای مسیر سوییپ ما نیاز به یک مارپیچ دورتادور گلویی داریم و برای رسیدن به این منحنی ابتدا باید از یک دایره شروع کنیم.

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 30

حال برای اجرای دستور helix از منوی زیر اقدام میکنیم: 

insert>curve>helix/spiral

پس از اجرای دستور هلیکس دایره مرحله قبل را انتخاب کنید و تنظیمات زیر را برای منحنی وارد کنید:

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 31 112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 32

حال میتوانیم عملیات سوییپ را با پروفایل و مسیر موجود انجام دهیم:

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 33 112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 34

112- کتاب آموزش مدلسازی با لافت در سالیدورک - 35

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

facebook logo instagram linkedingoogle

 

بالا