113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 1

آموزش مدلسازی با solidworks-assembly به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعه

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین اسمبلی در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

  • solidworks sketch
  • solidworks boss-extrude
  • solidworks refrence geometry
  • solidworks sweep
  • solidworks cut extrude
  • solidworks convert entities
  • solidworks loft
  • solidworks assembly tools

سطح تمرین آموزشی: متوسط

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

قیمت ایبوک و فایل سالیدورک مربوطه : رایگان

 

 

دانلود کتاب آموزشی سالیدورک با فرمت pdf

دانلود فایلهای طراحی شده در سالیدورک

 

آموزش مدلسازی با solidworks-assembly به زبان فارسی

ما این اسمبلی را در این تمرین  طراحی خواهیم کرد:

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 2

به طور معمول برای اسمبلی ابتدا قطعات را اماده میکنند و سپس آنها را وارد محیط اسمبلی میکنند که این روش پایین به بالاست اما اینبار ما روش معکوس را پی میگیریم و در قلب پروسه اسمبلی قطعات را طراحی میکنیم که به آن روش بالا به پایین میگویند.

یک فایل اسمبلی جدید بسازید و آنرا ذخیره کنید. پنجره begin assembly در سمت چپ را ببندید و یک قطعه جدید به کمک منوی  insert > component > new part وارد اسمبلی کنید. 

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 2

روی صفحه تاپ این دایره را ترسیم کنید:

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 3

قطعه ای با نام part1 به اسمبلی اضافه شده است:

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 4

از اسکچ خارج شوید. دکمه فعال edit component در گوشه سمت چپ بالا مشخص میکند که شما در حال ویرایش پارت هستید ونه اسمبلی:

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 5

حالا دایره را اکسترود کنید:

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 6 113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 7

گوشه هارا فیلت کنید:

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 8 113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 9

یک اسکچ دیگر در سطح بالای قطعه ترسیم کنید و آن را نیز با توجه به تصاویر اکسترود کنید:

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 10

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 11 113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 12

حالا اولین پارت تمام شده است. روی دکمه edit component کلیک کنید و واد محیط ویرایش اسمبلی شوید. برای ذخیره کارتان کلید ترکیبی ctrl+s را بزنید. پنجره زیر ظاهر میشود. این پنجره به شما میگوید که کدام قطعات ذخیره خواهند شد:

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 13

روی دکمه save all کلیک کنید و یک پوشه را به سالیدورک معرفی نمایید. اسمبلی ذخیره خواهد شد و سالیدورک از شما خواهد پرسید که آیا قطعات را جداگانه ذخیره کند یا خیر. اگر شما تمایل دارید قطعات جداگانه ذخیره شوند گزینه save externally را انتخاب کنید.

حال میخواهیم دومین قطعه اسمبلی را طراحی کنیم. مانند پارت اول یک  قطعه جدید وارد اسمبلی کنید.سالیدورک از شما میخواهد که صفحه برای اسکچ جدید را انتخاب کنید. روی سطح بالایی قطعه اول کلیک کنید و یک دایره مانند شکل بکشید. از این اسکچ خارج شوید و در صفحه فرانت به کمک اسپیلاین یک منحنی آزاد ترسیم کنید.در مرحله بعد از این دو اسکچ به عنوان پروفایل و مسیر در دستور سوییپ استفاده کنید.

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 14

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 15

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 17 113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 16

دوباره از حالت ویرایش قطعه خارج بشوید و تمام اسمبلی را ذخیره کنید.

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 18

همانطور که میبینید قطعه دوم که لوله خرطومی چراغ است در محل خود قرار ندارد و ما میخواهیم با دستورات اسمبلی این لوله را به محل خود منتقل کنیم. اما پیش از اقدام ابتدا به فولدر mates بروید و دومین mate ایجاد شده را دیلیت کنید.

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 19

چرا ما اینکار را کردیم؟

وقتی شما یک قطعه جدید در اسمبلی وارد میکنید باید یک صفحه را جهت اسکچ انتخاب نمایید. انتخاب این صفحه باعث ایجاد اولین mate قطعه با اسمبلی میشود که حرکت دادن آن را دچار مشکل میکند. به همین دلیل ما این قید را حذف کردیم.

اسمبلی را ریبیلد کنید.

یک قید جدید concentric بین سطوح نشان داده شده ایجاد کنید و پنجره را تایید نمایید.

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 21 113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 20

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 22

حالا نوبت قطعه سوم است. بازهم از همان طریق یک قطعه جدید وارد اسمبلی کنید و اینبار سطح نشان داده شده را به عنوان صفحه اولین اسکچ انتخاب کنید و دایره های نشان داده شده را ترسیم کنید سپس آنها را اکسترود نمایید:

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 23

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 24

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 25 113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 26

سطح نشان داده شده در شکل را به عنوان صفحه ترسیم انتخاب کنید. و با استفاده از convert entities لبه ی بیرونی سطح را اسکچ کنید. سپس با زاویه 30 درجه به سمت بیرون و مانند مخروط اکسترود کنید:

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 27

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 28 113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 29

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 29 113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 30

بار دیگر از محیط ویرایش قطعه خارج بشوید و کل اسمبلی و قطعات را ذخیره کنید

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 31

قطعه چهارم را با انتخاب این سطح برای اسکچ وارد اسمبلی کنید و مستطیل نشان داده شده را روی آن ترسیم کنید سپس آن را با شرایط نشان داده شده اکسترود کنید:

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 32

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 33

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 34 113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 35

بخش آخر با یک لافت انجام خواهد شد پس ما نیاز به یک صفحه جدید و اسکچ روی آن داریم. صفحه جدید را تعریف کنید و دایره نشان داده شده را روی آن ترسیم کنید.

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 36 113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 37

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 38

عملیات لافت را با دایره اخیر و سطح انتهایی قطعه به صورت زیر انجام دهید:

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 39 113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 40

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 41

برخی لبه ها بیش از حد تیز هستند پس انها را فیلت میکنیم:

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 43 113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 42

از حالت ویرایش قطعه چهارم نیز خارج شوید و تمام اسمبلی را یکبار دیگر ذخیره نمایید:

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 44

رنگ قطعات را به دلخواه با رایت کلیک کردن روی آنها و انتخاب گزینه appearance ویرایش کنید تا اسمبلی شما جان بگیرد. حال میتوان گفت که کار ما در این تمرین به پایان رسیده است:

113- کتاب آموزش مدلسازی با اسمبلی در سالیدورک - 45

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

facebook logo instagram linkedingoogle

 

بالا