115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 1

آموزش مدلسازی با solidworks-surface به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعه

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین سطح سازی در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

 • solidworks sketch
 • solidworks surface loft
 • solidworks refrence geometry
 • solidworks surface extrude
 • solidworks surface trim
 • solidworks surface fill
 • solidworks body delete
 • solidworks surface knit

سطح تمرین آموزشی: متوسط

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

قیمت ایبوک و فایل سالیدورک مربوطه : رایگان

 

  

آموزش مدلسازی با solidworks-surface به زبان فارسی

ما در طی این تمرین این مدل را که در واقع از یک وب کم اقتباس شده طراحی میکنیم:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 2

آنچه برای انجام طراحی این مدل استفاده میکنیم:

 • Plane
 • Sketch
 • Line , point , circle , ellipse
 • Surface loft
 • Surface extrude
 • Surface trim
 • Surface fill
 • Surface knit
 • Thicken
 • Body delete

مدل در نظر گرفته شده بدلیل وجود انحنای خاص روی سطح برای طراحی بسیار جالب خواهد بود. در واقع وب کمی که قبلا شخص خودم داشتم دقیقا شبیه همین مدل بود و به همین دلیل تصمیم گرفتم به عنوان سوژه تمرین مورد استفاده قرارش بدهم چون یک محصول واقعی به شمار می آید. 

ابتدا ما بدنه اصلی را ایجاد خواهیم کرد. نگاهی به آن بیندازیم:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 3

ما این مدل را با سرفیس لافت ایجاد میکنیم. برای این لافت ما نیاز به چندین اسکچ داریم (7 اسکچ اگر بخواهیم دقیق بگوییم). ابتدا یک پیش نمایش از تمامی اسکچها در تصویر زیر اورده شده است:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 4

حال ما تمامی این اسکچها را ترسیم خواهیم کرد. آنهارا مانند تصاویری که در ادامه می آید ترسیم کنید:

اسکچ 1 در صفحه فرانت:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 5

plane1 رابرای اسکچ بعدی تعریف کنید و بیضی نشان داده شده را در آن رسم کنید

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 6

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 7

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 8

صفحه plane2 را برای اسکچ بعدی تعریف میکنیم و دایره نشان داده شده را در آن ترسیم میکنیم:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 9

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 10

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 11

اسکچ 4 را روی صفحه رایت ترسیم کنید:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 12

اگر دوست دارید میتوانید با تعریف دقیق تمامی نقاط اسپیلاین آن را کاملا تعریف کنید اما برای من در این مرحله چندان ضروری نبود. اسکچ شماره 5 باز هم روی صفحه رایت:

 

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 13

اسکچ شماره 6 روی صفحه تاپ: 

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 14

اسکچ شماره 7 روی صفحه تاپ: 

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 15

حال ما تمامی اسکچهای لازم برای لافت را داریم. فقط دقت داشته باشید که منحنی های راهنما یا guide curves که ما در لافت استفاده میکنیم باید حتما بر پروفایلهای انتخابی منطبق باشند یا برخورد داشته باشند در غیر این صورت سالیدورک در هنگام اجرای لافت ارور خواهد داد. حال دستور سرفیس لافت را اجراکنید ، پروفایلها و منحنیهای راهنمارا مانند شکل انتخاب کنید و سرانجام پنجره دستور را تایید کنید:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 16

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 17

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 18

در این مرحله ما جای میکروفونها را در کنار بدنه ایجاد میکنیم. این دایره را در صفحه رایت ترسیم کنید سپس با دستور سرفیس اکسترود آن را تا بیرون از بدنه مدل به صورت زیر ادامه دهید:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 19

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 21 115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 20

همانطور که از زاویه روبرو مدل میتوانید ببینید ما باید قسمت میانی سطح اخیر را برش دهیم. این کار را با trim surface انجام میدهیم. این ابزار را از نوار ابزار سرفیس راه اندازی کنید و تنظیمات آن را دقیقا مانند تصویر تکمیل کنید.در واقع ما همه سطوح مدل را ابتدا انتخاب میکنیم و بعد سطوحی که باید حذف شوند را انتخاب میکنیم و سالیدورک براحتی کار را انجام خواهد داد.

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 22

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 23 115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 24

نتیجه تریم ما باید اینچنین باشد.اگر نتیجه شما متفاوت است دوباره تنظیماتتان را چک کنید:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 25

دو لبه ی دایره ای در دوسمت قطعه را باید ببندیم. در نوار ابزار سرفیس روی دکمه planer surface کلیک کنید، لبه ها را انتخاب کنید و پنجره ابزار را تایید کنید.

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 27 115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 26

میخواهیم در سطح جلوی میکروفونها کمی تورفتگی ایجاد کنیم. این قسمت طراحی مدل ما بسیار جالب است. ابتدا ما باید قسمتهای ناخواسته را برش دهیم. طرح زیر را در صفحه رایت در یک اسکچ جدید ترسیم کنید:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 28

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 30 115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 29

دوسطح نشان داده شده را از بدنه مدل تریم کنید:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 32 115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 31

سطح اکسترود شده اخیر را hide کنید تا نتیجه را بهتر ببینید:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 34 115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 33

حال ماباید این جای خالی را با سطح مطلوب خود پر کنیم. میتوانیم خیلی سریع با ابزار فیلد سرفیس این کار را انجام دهیم اما سطح حاصل دقیقا شبیه سطح اولیه خواهد شد بنابراین ما نیاز به یک رفرنس داریم تا به عنوان قید به سالیدورک معرفی کنیم و سطح را با توجه به آن تعریف کنیم. این رفرنس در اینجا یک اسکچ خواهد بود که برای آن نیاز به یک صفحه جدید داریم. بنابراین ابتدا صفحه جدید را تعریف کنید سپس اسکچ رفرنس که تنها یک نقطه است را ایجاد کنید:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 36 115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 35

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 37

حال ابزار فیلد سرفیس را فعال کنید و با توجه به نقطه رفرنس سطح جدید را ایجاد کنید. برای  انتخاب یک باندری یا محدوده روی یکی از المانهای آن رایت کلیک کنید سپس گزینه select open loop را انتخاب کنید. 

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 39 115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 38 

دقیقا همین پروسه را برای طرف دیگر نیز انجام دهید. اسکچ را ترسیم کنید و فیلد سرفیس را باتوجه به آن ایجاد کنید:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 40

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 42 115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 41

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 43

در این قسمت میخواهیم سوراخهای میکروفون را ایجاد کنیم. ابتدا توسط یک اسکچ یک سطح جدید را اکسترود میکنیم و بعدا توس آن بدنه را برش میدهیم. ابتدا اسکچ جدید را روی plane3 ایجاد کنید سپس با توجه به تصاویر آن را اکسترود کنید:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 44

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 46 115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 45

سوراخهای میکروفون را با تریم کردن محل تقاطع سطح جدید با بدنه مدل ایجاد کنید 

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 48 115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 47 

 

کار ما تقریبا به اتمام رسیده است فقط نیاز داریم که به مدل ضخامت بدهیم و از حال سطح خارجش کنیم. اما پیش از آن باید از شر سطوح ناخواسته خلاص شویم تا پروسه ایجاد ضخامت به مشکل برنخورد. ما این سطوح را با ابزار delete body در نوار ابزار فیچرز حذف میکنیم. این ابزار را در features پیدا کنید و پس از فعال کردن آن سطح میانی نشان داده در شکل زیر را حذف کنید:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 50 115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 49

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 51

مرحله نهایی پیش از اعمال ضخامت عبارتست از یکپارچه سازی سطح کل مدل به عنوان یک سطح ما اینکار را با surface knit انجام میدهیم:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 53 115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 52

حال میتوانید براحتی از سطح موجود یک مدل سالید ایجاد کنید:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 55 115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 54

حالا دیگر شما یک وب کم هد طراحی کرده اید:

115- کتاب آموزش سرفیس-سطح سازی در سالیدورک - 56

تمرینات پیشرفته آموزش سالیدورک 

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

 instagram linkedin

 

بالا