آموزش مدلسازی پیشرفته در solidworks assembly به زبان فارسی

 117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 1

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعات

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین پارت و اسمبلی  در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

  • solidworks sketch
  • solidworks boss-extrude
  • solidworks refrence geometry
  • solidworks cicular pattern
  • solidworks cut extrude
  • solidworks revolve
  • solidworks chamfer
  • solidworks assembly tools

سطح تمرین آموزشی: پیشرفته

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

 

اموزش مدلسازی پیشرفته در solidworks assembly به زبان فارسی

در خلال این تمرین فرض من بر اینست که شما دوستان گرامی مقدمات کار با سالیدورک را میدانید لذا موارد پایه ای مثل چگونگی باز کردن یک اسکچ جدید در یک صفحه توضیح داده نشده است. اگر در سالیدورک کاملا مبتدی هستید پیشنهاد من اینست که ابتدا قسمت  تمرینات مقدماتی را مطالعه کنید و یا ازپروژه پهپاداستفاده کنید و پس از تسلط نسبی سراغ تمرینات پیشرفته بروید.

اما خلاصه این تمرین:

اینبار میخواهیم یک کوپلینگ دنده ای کامل را در محیط اسمبلی سالیدورک طراحی کنیم. البته از روش اسمبلی پایین به بالا استفاده خواهیم کرد به این معنی که ابتدا قطعات را طراحی میکنیم سپس آنها را در محیط اسمبلی مونتاژ خواهیم کرد.کوپلینگ دنده ای استفاده فراوانی در صنعت دارد و از این حیث به عنوان سوژه تمرین انتخاب شده است. ابتدا از هاب شروع میکنیم. اولین مرحله یک اکسترود است

 

2 117 solidworks assembly extrude

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 3

 

برای اسکچ بعدی یک صفحه تعریف میکنیم

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 5

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 7

 

این قطعه مغزی کوپلینگ یا درواقع هاب است و اکنون میخواهیم اولین دنده را روی سطح آن ایجاد کنیم.

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 8

 

 

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 10

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 11

 

خب این دنده باید دورتادور قطعه با مشخصات یکسان ایجاد شود پس باید آن را پترن کنیم. 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 12

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 15

در این مرحله جاخار هاب را ایجاد میکنیم. 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 16

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 18

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 19

 

 قطعه اول اسمبلی به پایان رسیده و اکنون قطعه دوم را شروع خواهیم کرد. 

یک پارت جدید در سالیدورک ایجاد و با ریوالو اسکچ بدنه ان را ایجاد میکنیم

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 21

 

این قطعه اسلیو نام دارد و روی هاب قرار خواهد گرفت.برای انتقال قدرت در کوپلینگ سطح داخل این قطعه باید مانند سطح خارجی هاب دنده دار شود و این دو روی هم مونتاژ شوند. پس عملیات ایجاد دنده را پی میگیریم. ابتدا اکسترود و سپس پترن

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 23

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 26

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 27

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 29

این قطعه به قطعه مشابهی در سمت مقابل پیچ میشود و در این مرحله ما جاپیچ اول روی سطح قطعه ایجاد میکنیم

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 30

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 32

 

مطمئنا جاپیچ روی سطح این قطعه نیاز به تقارن دارد پس آن را پترن میکنیم:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 34

 

قطعه اسلیو هم در اینجا به پایان رسیده و آن را ذخیره کنید و ببندید.حال برای اسمبلی نهایی خود نیاز به یک پیچ و مهره شماتیک داریم که در این مرحله آن را طراحی خواهیم کرد

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 37

 

سطح بالایی قطعه را با استفاده از چمفر پخ بزنید:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 39

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 40

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 42

بدنه پیچ را در این مرحله ایجاد خواهیم کرد. سطح را انتخاب کنید.اسکچ را ترسیم و اکسترود کنید.

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 43

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 45

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 47

 

منطقا ما باید مهره را به صورت یک قطعه مجزا طراحی و اسمبل کنیم اما صرفا جهت کوتاهتر کردن این تمرین ، مهره را نیز در همین قطعه و روی پیچ ایجاد خواهیم کرد

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 49

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 51

 

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 53

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 54

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 55

 

بهتر است که لبه های مهره را نیز چمفر کنیم :

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 56

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 57

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 58

خب تمام قطعات ما برای اسمبلی اماده شده اند. حال یک فایل اسمبلی جدید ایجاد و در پنجره شروع اسمبلی قطعه اول یا هاب را باز میکنیم و پس از آن اسلیو را وارد میکنیم

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 59

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 60

عملیات مونتاژ دقیق اسلیو روی هاب را انجام میدهیم 

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 62

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 63

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 64

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 65

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 66

 

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 68

 

 برای ایجاد سمت دیگر کوپلینگ میتوانیم باز هم یک اسلیو دیگر وارد کنیم و آن را مونتاژ کنیم اما راه بسیار ساده تری هم وجود دارد. میتوانیم قطعه اسلیو را در اسمبلی میرور کنیم.

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 70

 

 

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 72

 

 

حال ابتدا پیچ و مهره را وارد اسمبلی کنید و با ایجاد دو قید سریع و اسان این قطعه را در محل دقیق خود قرار دهید

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 73

 

ما باید در جاپیچهای دیگر نیز پیچ و مهره را قرار دهیم. اما چندان معقول نیست که عملیات ورود و مونتاژ آن را 7 بار دیگر انجام دهیم. هم زمانبر است و هم فایل اسمبلی ما بسیار شلوغ خواهد شد.روش بسیار اسانتر استفاده از پترن بدلیل تقارن اسمبلیست

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 78

 

حال میتوان گفت که اسمبلی کوپلینگ دنده ای ما کاملا به اتمام رسیده است:

117- کتاب آموزش پیشرفته اسمبلی در سالیدورک - 79

 

کد این تمرین آموزشی سالیدورک : 117

سفارش ایبوک و فایلهای تمرین

پس از تکمیل و ارسال فرم ، فایل ایبوک و فایلهای طراحی شده در سالیدورک برای شما در اولین فرصت ایمیل خواهد شد. فقط دقت فرمائید که کد تمرین را بدرستی وارد نمائید.
نام شما(*)
لطفا نام خود را وارد کنید

ایمیل شما(*)
لطفا ادرس ایمیل با فرمت معتبر وارد کنید

لینک دانلود برای این ایمیل ارسال خواهد شد

کد تمرین(*)
لطفا کد تمرین فوق را وارد نمائید

مبلغ
50,000 (ریال)

تمرینات پیشرفته آموزش سالیدورک 

 

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

 instagram linkedin

 

بالا