123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 1

آموزش مدل سازی با solidworks-surface به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعات

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین سطح سازی در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

features used in tutorial:

 • solidworks sketch
 • solidworks 3d-sketch
 • solidworks surface loft
 • solidworks filled surface
 • solidworks knit surface
 • solidworks surface fillet
 • solidworks extrude

سطح تمرین آموزشی: پیشرفته

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

قیمت ایبوک و فایل سالیدورک مربوطه : رایگان

 

 

دانلود کتاب آموزشی سالیدورک با فرمت pdf

دانلود قطعه طراحی شده در سالیدورک

 

 

آموزش مدل سازی با solidworks surface به زبان فارسی

 

در این تمرین میخواهیم به کمک ابزارهای سطح سازی در سالیدورک بدنه این ماشین ریش تراشی را طراحی کنیم:

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 2

هدف تمرین سطح سازی در سالیدورک است و شاید تمام جزئیات طرح یک ماشین اصلاح رعایت نشود. و اما سوالات همیشگی من از شما پیش از انکه شروع کنیم:

نگاهی دوباره و دقیق به محصول بیاندازید ،حدس میزنید که از کجا باید شروع کنید؟

ایا رویکرد خاصی برای انجام طراحی این محصول تشخیص میدهید؟

من وقتی به این محصول نگاه میکنم این مقاطع و منحنیهارا میبینم:

 

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 3

 

البته این رویکرد پیشنهادی من است و شاید شما دوستان روش بهتری را تشخیص بدهید. تمامی این مقاطع و منحنیهارا ترسیم میکنیم و همه را با یک دستور لافت به یدکدیگر متصل میکنیم تا بدنه اصلی قطعه شکل گیرد. ما نیاز به 7 اسکچ و 5 صفحه داریم تا وایرفریم بالا را ایجاد کنیم. در ادامه ما به ترسیم این موارد خواهیم پرداخت:

اسکچ 1

 • روی صفحه تاپ ترسیم میشود
 • از ابزرا slot برای راحتی ترسیم استفاده کنید
 • نقطه مبدا دقیقا در وسط سنترلاین قرار دارد.

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 4

صفحه 1:

 • مرجع: صفحه تاپ
 • فاصله: 12 میلیمتر

 

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 5

اسکچ 2:

 • روی صفحه 1
 • برای ترسیم از slot استفاده کنید
 • مبدا روی نقطه وسط سنترلاین قرار گرفته است

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 6

صفحه 2

 • رفرنس صفحه 1
 • فاصله 70 میلیمتر

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 7

اسکچ 3

 • روی صفحه 2
 • ترسیم با ابزار اسلات
 • نقطه وسط سنترلاین دارای یک رابطه افقی با مبدا در فاصله 5 میلیمتریست

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 8

صفحه 3

 • رفرنس صفحه 2
 • فاصله 35 میلیمتر

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 9

اسکچ 4

 • روی صفحه 3
 • با استفاده از اسلات ترسیم را انجام دهید
 • نقطه وسط سنترلاین یک رابطه افقی با نقطه مبدا در فاصله 5 میلیمتری دارد

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 10

صفحه 4

 • رفرنس اول: صفحه 3
 • رفرنس دوم: سنترلاین اسکچ چهارم
 • زاویه: 135 درجه

وقتی شما در حال تعریف یک صفحه مورب نسبت به صفحه موجود هستید باید یک محور گردش به عنوان رفرنس معرفی کنید که در اینجا ما از سنترلاین اسچ چهارم استفاده کرده ایم.

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 11

صفحه 5

 • رفرنس صفحه چهارم
 • فاصله 65 میلیمتر

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 12

 

اسکچ 5:

 • روی صفحه 5 ترسیم کنید
 • ابتدا یک مثلث متساوی الاضلاع ترسیم کنید سپس رئوس را فیلت کنید
 • پایینترین راس دارای یک رابطه عمودی با نقطه مبدا است

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 13

 

تمامی صفحه ها را مخفی کنید. این طرحیست که تا به اینجا انجام داده ایم در نمای ایزومتریک. نقاط مشخص شده با رنگ قرمز در واقع نقاط اتصال منحنیهای راهنمای دستور لافت آتی با مقاطع هستند.شما در حال حاضر این نقاط را در طرح خود ندارید زیرا من این نقاط را به صورت دستی به طرح اضافه کرده ام.شما نیز چنین خواهید کرد.

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 14

 

برای اضافه کردن این نقاط به اسکچها کافیست هر اسکچ را در وضعیت ویرایش قرار دهید سپس با استفاده از دستور point روی محلهای لازم کلیک نمایید تا نقاط اضافه شوند. 

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 15

 

حا ما با دستور اسپیلاین دو منحنی راهنمای اول را اضافه میکنیم. یک اسکچ در صفحه فرانت باز کنید و این دو اسپیلاین را ترسیم کنید:

 • دستور اسپیلاین را راه اندازی کنید و روی هر کدام از اسکچهای قبلی کلیک کنید.
 • نقاط اسپیلاین را روی اسکچها pierce کنید با استفاده از ابزار add relation
 • روی هر اسپیلاین دو نقطه ازاد قرار دارد تا بتوانیم انحنای آن را در جاهای لازم کنترل کنیم.

نتیجه به صورت زیر خواهد بود:

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 16

از اسکها خارج شوید و قطعه را ذخیره کنید. دو منحنی راهنمای اول که الان ترسیم کردیم مسطح بودند یعنی تنها در دوبعد یک صفحه توانیتسیم آنهارا ایجاد کنیم اما دو منحنی راهنمای کناری که الان ترسیم خواهیم کرد در سه بعد هستند پس برای ترسیم انها نیاز به اسکچ سه بعدی داریم. روی مثلث کوچک دکمه اسکچ کلیک کنید و گزینه اسکچ سه بعدی را انتخاب کنید.

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 17

با استفاده از دستور اسپیلاین این منحنی هارا ترسیم کنید.کار بسیار ساده است کافیست روی نقاطی که از قبل تعریف کرده ایم کلیک کنید.

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 18

وقت آنست که اولین سطح را با لافت ایجاد کنیم:

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 19

در پنجره لافت پروفایلها و منحنیهای راهنما را  به صورت زیر انتخاب کنید:

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 20

 

هر جا که یک مرزبندی در قطعه باشد شما میتوانید آن را با یک سطح بپوشانید. حال مرز لبه قطعه را انتخاب کنید و با استفاده از ابزار فیلد سرفیس یک سطح روی آن ایجاد کنید:

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 21

 

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 22

آنچه تا کنون انجام داده ایم:

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 23

 

وقتی شما چندین سطح به قطعه اضافه میکنید آنها به هم پیوسته نخواهند بود مانند یک سطح واحد بنابراین برای هر عملیات ویرایشی دیگری ما باید ابتدا دو سطح موجو در قطعه را یکپارچه کنیم. ابزار knit برای این منظور طراحی شده کافیست این ابزار را راه اندازی کنید و سطوح مورد نظر را انتخاب کرده و پنجره ابزرا را تایید نمایید:

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 24

 

حال ما یک سطح یکپارچه داریم و میتوانیم لبه هارا فیلت کنیم. دستور فیلت را اجرا کنید لبه را انتخاب کنید و با وارد کردن مقدار شعاع دستور را تایید کنید

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 25

 

سطوح در سالیدورک ضخامت ندارند و به عنوان یک قطعه نمیتوانیم از انها استفاده کنیم و نیاز داریم که ابتدا به سطوح موجود ضخامت بدهیم تا تبدیل به بدنه شوند. این امر براحتی و توسط ابزار thiken قابل انجام است. این ابزار را راه اندازی کنید و پس از انتخاب سطوح و مقدار ضخامت آن را تایید کنید:

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 26

کار با سطوح به پایان رسیده است و از اینجا تا به پایان تنها روی ظاهر مدل کار میکنیم. این سه دایره را به عنوان محل سه تیغ گردشی ماشین اصلاح به طرح اضافه کنید:

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 27

در این قسمت هم یک دکمه power برای محصول در نظر گرفته ایم که شما به صورت اختیاری میتوانید آن را اضافه کنید.

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 28

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 29

مطمئنا رنگ طرح شما مانند طرح من نیست چرا که من رنگهارا ویرایش کرده ام. شما نیز با رایت کلیک روی هر قسمت طرحتان میتوانید رنگ آن را تغییر دهید:

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 30

این طرح پایانی من میباشد اما اگر شما راضی نشده اید میتوانید به ویرایش کردن مدل خود ادامه بدید و هر چه بیشتر آن را به یک مدل واقعی شبیه کنید:

123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 31

 

 

 

Share this with your friends

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

facebook logo instagram linkedingoogle

 

بالا