123- کتاب آموزش پیشرفته لافت در سالیدورک - 1

آموزش مدل سازی با solidworks-surface به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعات

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین سطح سازی در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

features used in tutorial:

 • solidworks sketch
 • solidworks 3d-sketch
 • solidworks surface loft
 • solidworks filled surface
 • solidworks knit surface
 • solidworks surface fillet
 • solidworks extrude

سطح تمرین آموزشی: پیشرفته

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

ادامه مطلب...

122- کتاب آموزش پیشرفته پترن در سالیدورک - 1

آموزش مدلسازی با solidworks-pattern به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf و فایل sldprt قطعات

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین پترن در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

features used in tutorial:

 • solidworks sketch
 • solidworks extrude
 • solidworks cut extrude
 • solidworks revolve
 • solidworks loft
 • solidworks plane
 • solidworks pattern

سطح تمرین آموزشی: پیشرفته

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

ادامه مطلب...

121- کتاب آموزش پیشرفته تولباکس و لایبرری در سالیدورک - 1

آموزش solidworks-toolbox & design library به زبان فارسی

دانلود: کتاب الکترونیک تمرین به فرمت pdf 

محتوای اصلی برای مخاطب: آموزش و تمرین toolbox در سالیدورک

دستورات سالیدورک استفاده شده در تمرین مدلسازی:

features used in tutorial:

 • solidworks toolbox
 • solidworks design library
 • solidworks standard parts
 • solidworks derived parts
 • solidworks bearing calculature
 • solidworks add-ins

سطح تمرین آموزشی: پیشرفته

تهیه و تالیف : مهرداد قاسمی-solidworksadvisor

ادامه مطلب...

About SWA

این سایت برای به اشتراک گذاشتن لذتها و تجربه های شخصی من در دنیای طراحی سه بعدی راه اندازی شده و امیدوارم در این مسیر بتونم به کسانی که علاقمند یادگیری هستند کمک کنم.

 instagram linkedin

 

بالا